ksalaarne.be

logo

Hoe zit onze jeugdbeweging nu juist in elkaar?

Functies

Hoofdleiding

Liedewij, Mathilde, Robbe

Deze mensen hebben wat meer verantwoordelijkheid dan de rest van de leiding. Zij leiden de vergaderingen in goede banen, coördineren evenementen. Zij hebben de eindverantwoordelijkheid bij elk evenement.
Email: hoofdleiding@ksalaarne.be

Secretaris

Lotte, Louise

Deze personen zijn verantwoordelijk voor alle inkomsten en uitgaven.

Email: secretaris@ksalaarne.be

Materiaalmeesters

Lysanne, Fien, Arne, Bram, Pieter

De materiaalmeesters zijn leden van de leiding die verantwoordelijk zijn voor al ons materiaal. Zij kopen dingen aan, leggen materiaal klaar voor evenementen, als er iets kapot is wordt dat door hen vervangen.

Technische Dienst

Jarno, Jenne, Remi

Snoeien, gras afrijden, etc. Alles wat te maken heeft met ons terrein en lokalen ligt in de verantwoordelijkheid van deze personen. Zij zorgen ervoor dat ons terrein in perfecte staat is zodat er vollop geravot kan worden.

EHBO

Justine, Lisa, Sarina

Deze personen hebben de verantwoordelijkheid voor de zorg van onze leden en leiding. Bij kleine verwondingen of klachten springen zij ter hulp.

Verhuur

Pieter, Vincent, Esther

Deze personen zijn verantwoordelijk voor het verhuur van ons materiaal of lokalen. Zij houden de agenda bij van wat wanneer verhuurd wordt. Heeft u interesse om onze lokalen te huren? Neem dan zeker eens een kijkje op onze verhuur-pagina.

Website

Pieter, Zjef

De verantwoordelijken hiervoor zorgen ervoor dat onze website altijd up-to-date is. Zodat iedereen alle nieuwtjes en informatie kan vinden. Heeft u suggesties of wenst u iets te zien verschijnen op de website dat er nog niet op staat? Laat het ons gerust weten.

Boekje

Louise, Marieke

De uitgevers van de KSA zorgen er voor dat op tijd en stond een mooi en handig boekje in uw bus valt. Zij kijken er op toe dat de leiding hun stukjes op tijd inleveren en dat alles op tijd naar de drukker gebracht wordt.

K-Man

Robbe

Robbe zorgt op tijd en stond voor de katholieke noot in onze jeugdbeweging, we zijn ten slotte nog altijd de Katholieke Studenten Actie! Regelmatig voorziet de K-Man een klein bezinningsmomentje. Zijn voornaamste doel is de moraal hoog houden!

Gewest

Esther, Pieter

Deze personen verzorgen de pr met alle KSA groepen in de buurt en promoten activiteiten van het Scheldegewest.

Facebook

Marilore

Deze personen verzorgen de PR die over sociale media gaat.

Email: instagram@ksalaarne.be

Jeugdraad

Nel

De afgevaardigde van KSA Laarne die telkens naar de jeugdraad gaat om daar onze belangen te verdedigen.